Raguel

Raguel

Sviečka má vôňu ruže, alebo citrónu.

veľkosť: 8 cm
šírka: 4 cm
váha 0,094 g

Raguel je Archanjel spravodlivosti. V tomto svete existuje jeden závažný zločin a všetky zločiny sú z neho odvodené. Ten veľký zločin je krádež.

Keď niekto zabije inú osobu, ukradne niekoho právo žiť. Keď niekto zneužije druhého, odcudzí právo druhej osoby na dobré zaobchádzanie. Raguel nám môže pomôcť, aby sme dokázali prekonať zlé zaobchádzanie s nami a vybudovali sme si úctu, ktorú si zaslúžime. Ak  sme utláčaní stresom Raguel nám môže pomôcť riešiť tieto stresujúce problémy prospešným spôsobom.

Ďalej nám môže pomôcť priniesť poriadok do chaosu vo svete, aby sme my ľudia zostali lojálni voči duchovným presvedčeniam. Jeho filozofiou je získať to najlepšie z ľudí tým, že náš hnev konštruuje na nespravodlivosť.

To nám dáva motiváciu bojovať a prekonávať všetko zlo. Dokáže nám pomôcť riešiť problémy na osobnej úrovni.

Raguelovým hlavným záujmom je bojovať proti nespravodlivosti na širšej úrovni a motivovať nás ľudí, aby sme bojovali proti zločinu, zneužívaniu a chudobe.

Pomocou zapálenej sviečky nám môže pomôcť urovnať osobne a profesionálne vzťahy.

Ďalej nám môže pomôcť dosiahnuť vyrovnanosť a čestné jednanie,  prečistiť rodinné spory a môže vniesť do nich uzdravujúce svetlo.

Môže nám pomôcť zabudnúť na staré krivdy, bolesti či zrady. Tak isto nám môže pomôcť dodať sebaistotu, odvahu, lásku, pokoj, harmóniu a to všetkým našim vzťahom.

5,00 €